De weg naar kernfusie

Wil jij echte colleges volgen over Sterrenkunde?

De weg naar kernfusie

Colleges 0

Een zon op aarde?

Op zaterdag 6 februari 2021 (13:30 - 15:30 uur) houden we een online college met de titel "De weg naar kernfusie" door prof. dr. Marco de Baar. Het is duidelijk dat kernfusie de populairste energiebron in ons universum is. In onze zon en alle andere sterren wordt waterstof omgezet in helium en ook hier geldt de wet: E=mc² van meneer A. Einstein.

Het lijkt dus handig als we kernfusie op aarde ook eens populair gaan maken. Gewoon, omdat de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd op gaan raken. Omdat we niet alle weilanden vol met zonnepanelen en windmolens kunnen plaatsen. En omdat kernfusie een vrijwel onuitputtelijke energiebron is en geen uitstoot van broeikasgassen heeft. Gewoon, omdat het kan, althans, over een aantal jaren.

Wat is ITER?

ITER is het grote kernfusie-experiment dat nu wordt gebouwd in de Zuid-Franse Provence. Europa, de USA, Rusland, China, India, Japan en Zuid-Korea steken in totaal ruim 20 miljard euro in dit project om te ontdekken of kernfusie geschikt is als betrouwbare energiebron voor de toekomst. Hier bouwt men aan een zon op aarde.

Over 5 jaar verwacht ITER haar eerste testpuls te verrichten en binnen 8 jaar daarna (in 2035) hoopt men 10 keer zoveel vermogen te produceren als moet worden bijgestookt door externe systemen.

De lezing

In deze presentatie wordt uitgelegd wat kernfusie is en onder welke condities kernfusie kan plaatsvinden. Met magneetvelden wordt de hete kernfusiebrandstof (het zogenaamde plasma) opgesloten. Welke uitdagingen zijn er om het plasma efficiënt te verhitten tot een temperatuur van 200 miljoen graden, en wat gebeurt er bij hoge plasmadruk? Ook komt aan de orde hoe lang het zal duren voordat fusie een bijdrage kan leveren aan de energiemix.

In twee delen legt Marco de Baar de basics van fusie uit en de rol van zijn organisatie DIFFER in dit geheel. Halverwege en aan het einde krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Heb je al natuurkunde op school? Of wil je gewoon een introductie in dit onderwerp door dé authoriteit op dit gebied? Zorg dan dat je erbij bent op 6 februari !

Over Marco de Baar

Fysicus Marco de Baar is directeur van het Nederlandse onderzoeksinstituut DIFFER en hoogleraar aan de faculteit Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij omschrijft zichzelf als een natuurkundige met sterke interesse in regeltechniek. “Een natuurkundige wil een enkel fenomeen tot in de essentie doorgronden, terwijl een regeltechnicus juist probeert een geheel systeem te beschrijven en te optimaliseren. Het zijn twee erg verschillende manieren om een probleem aan te pakken, maar enorm krachtig als je ze weet te combineren."

Hij behaalde zijn Master in experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde aan de TU Eindhoven in natuurkunde. Daarna werkte hij als onderzoeker en manager in het werkgebied van plasmafysica. Plasma wordt vaak als de vierde vorm van materie beschouwd, naast vast, vloeibaar en gas.

Lees ook meer over zijn organisatie DIFFER. Een unieke organisatie die werkt aan een toekomst waarin schone energie voor iedereen beschikbaar is. Door emissies van fossiele brandstoffen verandert ons klimaat en tegelijkertijd blijft de wereldbevolking - en daarmee de wereldwijde energievraag - groeien. De vraag naar duurzame, relevante energieoplossingen is groot. Energie die we op vertrouwde manieren kunnen gebruiken in onze huizen, voor transport en in de industrie. DIFFER doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en verbeterde energievoorzieningen voor de toekomst. 

Aanmelden

Dit online college is besloten en je moet geregistreerd zijn als lid. Alleen dan sturen we je informatie over hoe je kunt deelnemen. Deelname kost slechts € 5 en ouder(s), broers/zussen kunnen gewoon meekijken.

's Werelds grootste kernfusiecentrale ITER in Zuid-Frankrijk (c) ITER Organization/EJF Riche