Netwerkpartners

Wil jij echte colleges volgen over Sterrenkunde?

Netwerkpartners

We werken samen met andere partijen om elkaar te versterken en een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Er zijn veel jongeren geïnteresseerd in onderwerpen uit de Sterrenkunde, Ruimtevaart en ook Natuur- en Scheikunde. Maar als ze niet weten dat er initiatieven zoals Sterrenkundeclub Radboud bestaan dan kunnen ze er ook niet aan deelnemen. Alleen door goede netwerken te bundelen kunnen we zoveel mogelijk geïnteresseerde jongeren bereiken.

Maandelijks organiseren wij interessante colleges over Sterrenkunde en onderwerpen die hier aan verbonden zijn en we maken gebruik van de netwerken van de partners hieronder.

De Faculty of Science (oftewel: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) van de Radboud Universiteit in Nijmegen is natuurlijk een kernpartner. Zij stellen hun faculteit en een collegezaal ter beschikking, incidenteel de telescopen en natuurlijk de onderzoekers en wetenschappers van onder andere de afdeling Astrophysics die de colleges verzorgen. Bekijk hun website voor meer informatie.

Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) werkt samen met de Radboud Universiteit en begeleidt begaafde jongeren in hun ontwikkeling. Men biedt regelmatig Challenges aan over onder andere de relativiteitstheorie van Albert Einstein en over Geneeskunde en de werking van hersenen. Met de Challenges biedt het CBO begaafde leerlingen naast intellectuele ook creatieve uitdaging en contact met peers.

het CBO leidt in samenwerking met Radboud Centrum voor Sociale wetenschappen leraren en hulpverleners op tot ECHA-specialist; Specialists in Gifted Education. Men is gecommitteerd aan Sterrenkundeclub Radboud en onderschrijft onze doelstelling en de geboden uitdagingen voor begaafde jongeren. Bekijk hun website voor meer informatie over de activiteiten.

Het Radboud Pre-University College (PUC) of Science biedt namens de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), bèta-activiteiten aan voor VWO-scholieren en hun docenten. In samenwerking met universiteiten kan het VO verbreding, verdieping en verrijking aanbieden in een academische omgeving met als doelstelling de aansluiting tussen het VWO en het WO te verbeteren.

En men biedt veel aan: Masterclasses, wedstrijden, Talenten- en Excellentieprogramma's, Online leren, ondersteuning profielwerkstukken, de Girls Science Day, en nog meer. Bekijk hun website voor meer informatie over alle activiteiten.