Aanmelden als lid

Wil jij echte colleges volgen over Sterrenkunde?

Hoe werkt het?

Het lidmaatschap van Sterrenkundeclub Radboud kost niets. Door je aan te melden weten wij dat je interesse hebt en tot onze doelgroep behoort. We zetten je op een mailinglijst voor nieuws over de colleges die we verzorgen en je kunt jezelf te allen tijde van de lijst halen.

Met ingang van leerjaar 2022-2023 zijn de colleges gratis, zowel in de zaal als online. Het enige dat we vragen is dat je je inschrijft als lid, zodat we je makkelijk kunnen bereiken met nieuws.

Vul het formulier in en stuur het op.

Privacy

We gebruiken je e-mailadres nooit voor andere doeleinden dan voor het geven van informatie over onze colleges en daaraan gerelateerde zaken. We hoeven ook niet je postcode of adres te weten, noch je hele geboortedatum of de naam van je school. We conformeren ons aan de regels die door de AVG zijn gesteld. Voor vragen hierover gebruik je het contactformulier.

Nog geen 16 jaar?

LET OP: Als je je inschrijft met je eigen e-mailadres en je bent nog geen 16, dan moeten we, conform de AVG, toestemming van je ouder(s) hebben. Zorg dat een van je ouders zich dan ook inschrijft en in het laatste veld jouw naam invult. Wat het vaakst voorkomt is dat een ouder het kind inschrijft (naam, leeftijd, school) met het e-mailadres van de ouder. Zet in dat geval in datzelfde laatste veld dat het e-mailadres van een ouder is. Dat is dan de toestemming.

Mocht je niet tot de doelgroep behoren dan behouden we ons het recht voor om een aanmelding niet te accepteren.

Inschrijfformulier

Schrijf je in als lid van Sterrenkundeclub Radboud. Een jongere die nog geen 16 is kan 1) zichzelf aanmelden, maar dan moet de ouder zich ook aanmelden en het laatste veld invullen. Of 2) je kunt als ouder ook je kind aanmelden (naam, geboortejaar, school) met je eigen e-mailadres. Zet dan even "Namens mijn kind" in het laatste veld.