Over ons

Wil jij echte colleges volgen over Sterrenkunde?

Voor wie is het?

Sterrenkundeclub Radboud is een laagdrempelige en vooral leuke club voor jongeren in de grote regio Nijmegen die geïnteresseerd zijn in Sterrenkunde, Astronomie, Ruimtevaart, Natuur-/Wiskunde en meer.

We richten ons op jongeren uit het voortgezet onderwijs en hoger. Groep 8, plusklas, HB-onderwijs, groep 9/Intermezzo kan ook, maar er moet al een duidelijke basiskennis zijn. Enerzijds worden er voor de beginners in het land volop basiscursussen georganiseerd. Maar voor jongeren die al over die kennis beschikken zijn er niet veel mogelijkheden om aan interessante cursussen deel te nemen anders dan Natuur-/Sterrenkunde te gaan studeren. De meeste studenten hebben hun interesse ook zelf ontwikkeld door het lezen van boeken en het bestuderen van films en documentaires.

Anderzijds vinden we het nog steeds onbegrijpelijk hoe weinig aandacht er in het Voortgezet Onderwijs aan wordt besteed. Soms wordt er bij Aardrijkskunde wat over ons zonnestelsel en het heelal verteld en is er binnen het VWO soms een 'keuzevak' Astrofysica en wat lessen binnen het vak Science. In het VWO- en Havo-eindexamen 2017 zat één aan sterrenkunde gelieerde vraag.

Voor de echte fans zijn de lessen op school meestal te algemeen. Veel jongeren zijn vaak als vanzelf nieuwsgierig naar de sterrenhemel en het ligt voor de hand hierop in te spelen. En dat doen we dus.

Slim genoeg = Oud genoeg!

We hebben in de weken na oprichting gemerkt dat we niet een ondergrens van 10 jaar moeten aanhouden. Maar, zoals de bekendste en beste Nederlandse voetballer eens zei: Goed genoeg is oud genoeg, hanteren wij bovenstaande afgeleide slogan. Het blijkt dat er volop kids van 9 jaar zijn, uit Groep 8 of Intermezzo/Groep 9-klassen, met een HB-profiel en veel kennis van Sterrenkunde, die mee willen doen. We gaan het niveau van de colleges niet verlagen, maar wel de ondergrens van inschrijven. Meld je aan en kom eens kijken. Wie weet bieden wij die intellectuele uitdaging die je zoekt!

Het team

Sterrenkundeclub Radboud is opgezet door Alex van Haren, marketing manager, en Dr. Thomas Bronzwaer, gepromoveerd in Astrophysics aan de Radboud Universiteit. Het team wordt aangevuld met promovendus drs. ir. Christiaan Brinkerink (Radboud),


Door netwerken te combineren kreeg de club in 2017 handen en voeten en werden er in het schooljaar 2017-2018 de eerste hoorcolleges georganiseerd. De interesse was er volop en binnen enkele maanden hadden zich al bjna 100 jongeren aangemeld.

Door werk en anderszins drukke agenda zijn we telefonisch niet of moeilijk bereikbaar. Heb je vragen, stuur dan een e-mail aan info@sterrenkundeclubradboud.nl of gebruik het contactformulier. Wij reageren dan zo snel mogelijk.

No matter how bad things get, don't look down at your feet, but look up at the stars.

Stephen Hawking (January 8, 1942 - March 14, 2018), theoretical physicist, cosmologist, mathematician, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge.